MEDICAMENTS

COM A NORMA GENERAL NO S'ADMINISTRARÀ CAP TIPUS DE MEDICAMENT DINS L'HORARI ESCOLAR.

                     

EN AQUELLS CASOS QUE SIGUI ESTRICTAMENT NECESSARI, CALDRÀ QUE ENS PORTEU LA RECEPTA MÈDICA SIGNADA PEL METGE ON CONSTI L'HORARI D'ADMINISTRACIÓ, LA DOSI I LA DURADA DEL TRACTAMENT.

IGUALMENT CALDRÀ QUE ENS SIGNEU UNA AUTORITZACIÓ PER PROCEDIR A LA SEVA ADMINISTRACIÓ. L'ESCOLA US FACILITARÀ L'IMPRÈS.

UN ALTRA OPCIÓ SERIA QUE PASSÉS LA FAMÍLIA PER L'ESCOLA A ADMINISTRAR LA MEDICACIÓ.