BATES

LES BATES HAN DE SER:

- SENSE BOTONS (Que es posin pel cap)
- ELS PUNYS AMB GOMA.
- AMB UNA VETA D'UNS 16 cm- PER PENJAR-LA.

EL NOM I COGNOM DEL NEN/A AMB MAJÚSCULES, MARCATS A L'ALÇADA DEL PIT I AMB LLETRA CLARA I VISIBLE.

EL COLOR ÉS INDIFERENT.ELS NENS I NENES QUE ES QUEDIN A DINAR A L'ESCOLA PORTARAN UN ALTRA BATA PEL MENJADOR. EN AQUEST CAS A MÉS DEL NOM I COGNOM DEL NEN/A TAMBÉ HA DE POSAR MENJADOR.

ELS DIVENDRES S'ENDURAN LES BATES A CASA PER TAL DE RENTAR-LES.